Zawieszenie działalności Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

Zawieszenie działalności Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

Styczeń 16, 2018

W związku z rezygnacją GPP Business Park z funkcji koordynatora Klastra Rada Klastra zdecydowała o zawieszeniu jego działalności do czasu wyboru nowego koordynatora.

Jednocześnie decyzją Rady Klastra sprzęt pomiarowy pozostający dotychczas w posiadaniu Klastra został przekazany do dyspozycji Politechniki Śląskiej i Krakowskiej.

 

Made by: Grafeel Studio