KLASTER BUDOWNICTWA

Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

Intencją członków Klastra jest rozwój współpracy w zakresie projektowania, budowania i zarządzania budynkami zrównoważonymi i energooszczędnymi. Cel ten osiągamy dzięki łączeniu zasobów poszczególnych Członków Klastra oraz wspólnemu, konsekwentnemu dążeniu do zdobywania wiedzy, głównie empirycznej, z dziedziny budownictwa energooszczędnego oraz jej rozpowszechniania i oferowania na rynku w postaci kompleksowych usług z gwarancją osiągnięcia założonych na etapie projektowania parametrów.

Działalność Klastra skupia się wokół następujących obszarów:

Budowa energooszczędnego budynku :

Projekt zakładał:

 • zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań HVAC,
 • wykorzystanie zróżnicowanych źródeł energii,
 • monitorowanie użytych technologii w celu formułowania praktycznych wniosków,
 • zainstalowanie i badanie systemu trigeneracji, umożliwiającego produkowanie prądu, ciepła i chłodu z gazu,
 • wykorzystanie szarej wody opadowej,
 • odzysk ciepła z wentylacji,
 • wykorzystanie zysków cieplnych ze źródeł wewnętrznych.

Wynajem sprzętu Członkom Klastra:

 • Wiertnica (urządzenie wiertnicze na podwoziu kołowym firmy Nordmeyer model DSB 2/10, do wykonywania wierceń o głębokości do 200 m pod pompy ciepła oraz do wykonywania wierceń hydrogeologicznych, poszukiwawczo-złożowych i badań geotechnicznych, a także iniekcji otworowych).
 • Mobilne laboratorium (zestaw specjalistycznych urządzeń i programów służących zaawansowanym badaniom efektywności energetycznej każdego budynku) .
 • Mobilny sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania oraz prowadzenia szkoleń.
 • Sale konferencyjne wyposażone w wysokiej klasy sprzęt multimedialny.

Audyty energetyczne :

Klaster wychodzi naprzeciw tym wszystkim, którzy poważnie myślą o świadomym oszczędzaniu i są zainteresowani termomodernizacją budynków. Zróżnicowane grono ekspertów oraz specjalistyczna baza sprzętowa pozwalają nam na:

 • kompleksowe weryfikowanie kondycji termicznej budynku,
 • analizę techniczno – ekonomiczną stanu obiektu, przedstawianą w szczegółowym raporcie,
 • ustalenie planu działania w postaci harmonogramu rzeczowo – finansowego,
 • opracowanie sposobu finansowania prac termomodernizacyjnych,
 • przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych,
 • kontrolę mikroklimatu pomieszczeń i innych założonych parametrów.

Promowanie

idei budownictwa pasywnego i energooszczędnego, poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, kursów i seminariów oraz utworzenie własnej strony internetowej jako platformy wymiany informacji.

Wspieranie

działań Członków Klastra przygotowujących się do czynnego udziału w procesie wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej poprzez organizowanie szkoleń związanych z tą tematyką.

Prowadzenie

badań oraz analiz zapotrzebowania na energię do ogrzewania i klimatyzacji budynków.

Czwarty budynek w kompleksie im. Konrada Blocha

będzie budynkiem plus energetycznym pod względem grzewczym, czyli będzie produkować więcej ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną niż wynosi jego zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej. Ponadto projektowane zapotrzebowanie energii pierwotnej budynku to zaledwie 30% względem budynku referencyjnego i niespełna 50% względem rygorystycznych przepisów jakie wejdą w życie po roku 2021 (a wartość taka przekracza wymagania np. certyfikacji BREEAM odnośnie najwyższej noty). Całkowite nakłady energii pierwotnej dla projektowanego budynku wynoszą 57 kWh/m3/rok. Zgodnie ze standardami, które będą obowiązywać od roku 2021, wartość ta nie powinna przekraczać 115 kWh/m3/rok. Obecnie jest to 185 kWh/m3/rok.

Zapraszamy do kontaktu:

+48 32 781 20 37
klaster@klasterbudownictwa.pl
Made by: Grafeel Studio