PRZEDSZKOLE SPORTUSIE

Niepubliczne Przedszkole SPORTUSIE  jest placówką przyjazną dla dzieci, miejscem radosnej zabawy, w którym dzieci czują się swobodnie i bezpiecznie. Placówka posiada funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zajęć, gabinet terapeutyczny, gabinet logopedyczny, gabinet do terapii SI, salę rekreacyjną wyposażoną w sprzęt do zabaw ruchowych oraz zewnętrzny plac zabaw.  Przedszkole czynne jest przez cały rok w godzinach 6:30 – 17:30.

Przedszkole oferuje pracę nowoczesnymi metodami oraz wiele ciekawych zajęć dodatkowych:

• język angielski   • język hiszpański   • akademia piłki nożnej   • karate   • basen   • zajęcia taneczne

Dzięki bogatej ofercie dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej, dogoterapii, muzykoterapii oraz zajęciach w filharmonii. W przedszkolu realizowane są opinie o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju, również dla dzieci z innych przedszkoli.

Przedszkole SPORTUSIE współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Centrum Pomocy Rodzinie „Modus Vivendi”. Rodzice i dzieci mają możliwość uzyskania wsparcia pedagoga, psychologa i logopedy.
Przedszkole oferuje miejsca dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej, w której opiekę sprawują nauczyciele wspomagający, w tym oligofrenopedagog. W przypadku tych dzieci czesne nie jest pobierane. Na życzenie rodziców organizuje się dowóz dziecka do przedszkola.
Urozmaiceniem życia przedszkola są uroczystości, w których dzieci uczestniczą wraz z bliskimi: Mikołajki, pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, czy festyn rodzinny.

Placówka wzbogaca swoją ofertę o treści ogólnopolskich programów edukacyjnych: „Mamo, tato, wolę wodę”, „Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.
Tel.: 537 707 900
E-mail: info@kinder-park.pl

Made by: Grafeel Studio