Katowice pracują nad nową trasą do północnej części miasta

04-10-2017 10:05

Katowicki samorząd pracuje nad nową osią komunikacyjną wiodącą do północnej części miasta i tamtejszych terenów przewidzianych do zagospodarowania.

  • Katowice wybrały najlepszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie przedłużenia ul. Stęślickiego.
  • Chodzi o upłynnienie ruchu w północnej części miasta.
  • Znajdują się tam m.in. tereny inwestycyjne Górnośląskiego Parku Przemysłowego (w miejscu dawnej huty cynku Silesia). Nowa droga ma powstać na terenie dzielnic Dąb i Wełnowiec-Józefowiec.

– To otwarcie centrum na północ, które wynika z dokumentów rozwojowych. Nasze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedstawiło konieczność jego poprowadzenia – biegnącego m.in. naturalnym śladem starej kolei – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

W marcowych konsultacjach społecznych miasto zasygnalizowało, że w tym roku powinno rozpocząć się opracowywanie dokumentacji projektowej docelowego wariantu przedłużenia ul. Stęślickiego – z uwzględnieniem jego realizacji w dwóch etapach.

Na lata 2018-2020 Katowice przewidziały natomiast zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej i uregulowanie spraw terenowo-prawnych, a także realizację inwestycji – w zakresie jej pierwszego etapu.

Etap ten miałby objąć budowę jednej jezdni przedłużenia ul. Stęślickiego (jako samodzielnie funkcjonującej drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową) na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Konduktorskiej, a także przebudowę ul. Słonecznej od przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Józefowskiej (z tamtejszym skrzyżowaniem).

Realizowany później układ docelowy objąłby drugą jezdnię wraz z elementami infrastruktury technicznej, rozbudowę istniejącego odcinka ul. Stęślickiego do zakładanego przekroju dwóch jezdni po dwa pasy oraz budowę drogi od ul. Konduktorskiej do granicy z Siemianowicami Śląskimi.

Według prezydenta Katowic droga ta mogłaby potem zostać poprowadzona dalej na północ, tworząc jedną z ważnych arterii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. “Chcemy iść dalej, przez kolejne miasta: Siemianowice Śląskie, Czeladź – aż do drogi krajowej nr 94. Powstałaby wówczas – myślę, że można ją tak nazwać – nowa, północna drogowa trasa średnicowa” – wskazał Krupa

Katowice i Siemianowice porozumiały się ws. budowy łączących je dróg, mających też otworzyć dostęp do poprzemysłowych gruntów inwestycyjnych na ich pograniczu, w 2014 r. W podpisanym przez ówczesne władze miast liście intencyjnym znalazło się też założenie utworzenia na tak udostępnianym obszarze nowej dzielnicy. We wtorek Krupa uznał te plany za realne.

– Choć wymaga to dużych działań związanych z przemianowaniem gruntów, z rewitalizacją całej tej przestrzeni – zastrzegł. – Pamiętajmy, że to teren poprzemysłowy, ale to, co już udało się zrobić z pasywnymi budynkami Górnośląskiego Parku Przemysłowego to absolutny hit, bo to jedna z najlepszych powierzchni biurowych w naszym mieście, tym bardziej że proekologiczna i nastawiona na poszanowanie środowiska – zaznaczył prezydent Katowic.

– Czekamy na kolejne pomysły, nowe działania. Właściciele tego terenu mówią o powstaniu zupełnie nowej dzielnicy, tzw. nowych Katowic. Czekamy, bo mają to być nie tylko inwestycje biznesowe, ale też mieszkaniowe – dodał.

Autor: wnp.pl/PAP

Źródło: http://budownictwo.wnp.pl/katowice-pracuja-nad-nowa-trasa-do-polnocnej-czesci-miasta,307641_1_0_0.html