Zmiana organizacji ruchu pieszego wzdłuż ulicy Konduktorskiej

W związku z relokacją sieci wodociągowej zachodzi konieczność zamknięcia dla ruchu pieszego fragmentu chodnika wzdłuż ulicy Konduktorskiej po stronie Kompleksu GPP Business Park na odcinku:  budynek GPP 3 i nowo budowany GPP 4. Prace potrwają około miesiąca.

Prosimy o korzystanie z chodnika dla pieszych po drugiej stronie ulicy.