Zbieranie ofert na obsługę Kompleksu w okresie zimowym

GPP Business Park SA w Katowicach przystępuje do zbierania ofert na zimową obsługę Kompleksu.

Zakres prac oraz mapka terenu w załączeniu do ogłoszenia.

W razie pytań proszę o kontakt z Zarządcą Nieruchomości, Pan Kamil Kurek telefon: 32 781 20 35, 502 773 513, email: zarzadca@gppkatowice.pl.

 Termin zgłaszania ofert 31.10.2018 r..

mapka terenu

Zapytanie o cenę