Wywiad z Prezesem Zarządu GPP Business Park

Kompleks GPP Business Park śmiało można określić mianem najbardziej przyjaznej środowisku przestrzeni biurowej w Polsce. Jaka była geneza tego projektu?

Mirosław Czarnik, Prezes Zarządu GPP Business Park: GPP Business Park to w swej genezie przede wszystkim śmiała wizja, która trafiła na podatny grunt. Mam tu na myśli przede wszystkim zaangażowanie firm wykonawczych, które są z nami od początku projektu, środowisk naukowych oraz władz samorządowych. Tylko w takim modelu ten pionierski koncept mógł zostać pomyślnie wcielony w życie.

Od początku zakładaliśmy zastosowanie rozwiązań, które zracjonalizują gospodarowanie energią, zapewnią nieosiągalny u konkurencji komfort pracy, a równocześnie będą racjonalne kosztowo
w dłuższym okresie czasu.

Co składa się na tę swoistą tajemnicę wysokiej efektywności energetycznej kompleksu?

Oparliśmy całą koncepcję na kilku kluczowych elementach. Jako źródła ciepła zastosowaliśmy trigenerację oraz kotły gazowe. Za produkcję chłodu odpowiada agregat absorpcyjny, będący częścią układu trigeneracji, agregat sprężarkowy oraz chłodnice freecoolingowe. Wszystko to wspierane jest przez liczne, zaawansowane rozwiązania, takie jak centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, nawilżacze adiabatyczne, regulatory VAV współpracujące z systemem belek indukcyjnych, zewnętrzne fasady
z automatycznymi żaluzjami zewnętrznymi czy oświetlenie współpracujące ze stacją pogodową. Windy funkcjonujące we wszystkich obiektach posiadają systemem odzysku energii, działający również
w trakcie podróży w górę, w sytuacji kiedy jedzie pusta kabina. Odzyskujemy oraz wykorzystujemy wodę opadową, a wszyscy użytkownicy kompleksu korzystać mogą ze stacji ładowania pojazdów
z napędem elektrycznym czy szatni i prysznicy dla rowerzystów oraz parkingów dla rowerów.

Odpowiedzialne i innowacyjne podejście do wszystkich obszarów funkcjonowania kompleksu oraz – co równie ważne – komfortu jego użytkowników, pozwala nam dziś mówić o obiekcie wyjątkowym nie tylko w skali kraju, ale również kontynentu.

Wszystkie te założenia udało się zrealizować, czego najlepszym dowodem jest najwyższa w Polsce ocena w ramach międzynarodowego certyfikatu BREEAM.

Ocena „Outstanding” – jaką otrzymał nasz pierwszy biurowiec Goeppert-Mayer – jest najwyższą dostępną w systemie BREEAM i trudno osiągalną ze względu na konieczność wdrożenia wymagań ponadstandardowych w niemal wszystkich z 10 ocenianych kategorii. Jako jedyni w kraju przekroczyliśmy poziom 85% w punktacji BRE.

Jednak myśląc o zrealizowanych celach nie należy zapominać o „ludzkim wymiarze” tego sukcesu. Nasz kompleks oferuje znacznie lepsze warunki pracy od średniej na rynku. Wymiana powietrza na poziomie 35 m3 na godzinę oraz kontrolowany poziom wilgotności w granicach 40 – 60% to nie tylko wydajniejszy pracownik, ale również zdrowszy człowiek. Można powiedzieć, że w kontekście czasu jaki spędzamy
w pracy, jesteśmy dla naszych użytkowników oazą czystego powietrza, jakże odmiennego od tego na zewnątrz…

Jakie ma pan wskazówki dla inwestorów, którzy planują realizację projektu przyjaznego środowisku i efektywnego energetycznie?

Zacznę może od generalnej uwagi. Tworzenie takich przestrzeni biurowych czy szerzej, użyteczności publicznej przestaje być wyłącznie „zachcianką” inwestora. Wchodzące za 2 lata kolejne zaostrzenia norm związanych z energochłonnością budynków sprawia, że to obecnie kwestia „być albo nie być” dla takich projektów inwestycyjnych. Czasu jest niewiele, dlatego nie ma miejsca na eksperymentowanie w dochodzeniu do założonych celów. Warto więc korzystać z naszego ponad 10-letniego doświadczenia.

Systemy certyfikacji, takie jak np. BREEAM mogą być również bardzo pomocne, kiedy traktujemy je jako zestaw wytycznych. Kluczowe jest jednak, aby były one uwzględniane możliwie najwcześniej, optymalnie na etapie Planu Funkcjonalno-Użytkowego.

Nasze rozwiązania spotykają się z zainteresowaniem rynku, w ostatnich latach gościliśmy kilkaset wizyt studialnych, praktycznie z całego świata.

No właśnie, można powiedzieć, że – startując z tym ambitnym projektem przed blisko dekadą – mieliście Państwo możliwość rozwijania zakładanych rozwiązań w kolejnych z czterech obiektów biurowych. Czy można powiedzieć, że każdy kolejny był bliższy doskonałości?

Oczywiście, choć może zabrzmieć to mało wiarygodnie biorąc pod uwagę, że już pierwszy zyskał tak wysoką oceną niezależnego podmiotu certyfikującego. W przypadku każdego kolejnego projektu staraliśmy się udoskonalać wdrażane rozwiązania. Najlepszym tego przykładem jest ostatni, przygotowywany właśnie na otwarcie w lutym przyszłego roku, biurowiec Bloch. Zastosowane w nim rozwiązania sprawiają, że po raz pierwszy będziemy mogli powiedzieć o plus-energetyczności naszego obiektu.

Co złożyło się na ten sukces?

Można powiedzieć, że będzie to mix tego, co udoskonaliliśmy przez lata w pozostałych budynkach
z nowymi rozwiązaniami. Droga do sukcesu to odpowiedni dobór źródeł energii połączony
z dopracowaną w szczegółach koncepcją zarządzania budynkiem.

W czwartym obiekcie zaprojektowano dodatkowo gazowe pompy ciepła oraz dwa silniki do trigeneracji – jednoczesnej produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu – napędzane gazem ziemnym. Ponadto energia potrzebna do zasilania urządzeń pomocniczych, takich jak pompy czy wentylatory, pochodzić będzie z zainstalowanych na dachu biurowca paneli fotowoltaicznych.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom budynek wyróżnia się bardzo niskim zapotrzebowaniem rocznym na nieodnawialną energię. Wynosi ono zaledwie 35% potrzeb budynku referencyjnego (czyli spełniającego obecne normy) i niespełna 55% względem rygorystycznych przepisów jakie wejdą w życie po roku 2021.

Podsumowując, warto podejmować takie wyzwania ponieważ..?

Przede wszystkim GPP Business Park już dziś spełnia rygorystyczne normy, które będą obowiązywały w UE od 2021r. Użytkownicy mogą liczyć na dużo wyższy komfort pracy, podnoszący wydajność pracowników o 20-40%, a trzeba tu również pamiętać o znacznie lepszej kondycji zdrowotnej osób, które wiele godzin spędzają w takich warunkach. Przyczyniamy się również – w sposób wymierny – do ochrony środowiska naturalnego. W naszym przypadku roczna emisja CO2 jest niższa, o ok. 600 ton w stosunku do referencyjnych budynków. I co równie ważne – ponoszone przez naszych najemców koszty eksploatacji są niższe o ok. 60% w porównaniu do budynków tradycyjny. To wszystko czyni GPP Business Park miejscem w którym warto mieć swoją siedzibę.

 

***

 

Spółka GPP Business Park od 2005r. przekształca tereny poprzemysłowe znajdujące się
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Katowic w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej
i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny zgodny z nurtem pro-środowiskowym.

Biurowiec GOEPPERT-MAYER – otwierający w 2012 roku projekt GPP Business Park jako pierwszy
w Polsce uzyskał prestiżowy, międzynarodowy certyfikat BREEAM International na poziomie „Outstanding”.