GPP w reprezentacji Śląska na COP24

„Black to Green” to regionalna sesja w ramach Pawilonu Narodowego na katowickim Szczycie Klimatycznym. Już 8 grudnia przedstawiciele nauki, administracji lokalnej oraz rządowej zaprezentują na nim różnorodność koncepcji kształtowania przyjaznej środowisku oraz wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej. GPP Business Park – jako jedyny komercyjny uczestnik tego panelu – zaprezentuje swoje rozwiązanie proekologicznego kompleksu biurowego.

Jak podkreślają organizatorzy sesji, ponad dwumilionowy, przemysłowy okręg to swoiste laboratorium transformacji. Odejście od tradycyjnego przemysłu ciężkiego oraz ogromne wyzwania związane
z redukcją zanieczyszczeń pokazują jak wielowymiarowe wyzwanie stoi przed tym transformującym się właśnie obszarem. Nie mogło w takiej debacie zabraknąć wątku budownictwa, które – najszerzej pojmowane – konsumuje prawie 40% energii skorelowanej z emisją CO2.

– W trakcie sesji „Black to Green” będziemy przekonywać, że plus energetyczne budynki biznesowe oraz użyteczności publicznej są nie tylko przestrzenią przyjazną środowisku i jej bezpośrednim użytkownikom, ale również – w wymiarze ekonomicznym – najemcom czy właścicielom. Katowicki GPP Bussines Park, jest tego najlepszym przykładem jako jeden z najwyżej ocenianych kompleksów biurowych w Europie – podkreśla Mirosław Czarnik, Prezes Zarządu GPP Business Park

Uczestnicy COP24 będą mogli dowiedzieć się co sprawiło, że cztery biurowce powstałe na poprzemysłowych terenach w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Katowic stały się symbolem zrównoważonego budownictwa. Kompleks może się poszczycić wysokimi ocenami międzynarodowych audytorów, a jeden z budynków – GOEPPERT-MAYER jako pierwszy w Polsce uzyskał prestiżowy, międzynarodowy certyfikat BREEAM International na najwyższym możliwym poziomie „Outstanding”. Oddawany niebawem do użytku biurowiec Bloch spełniać będzie wymogi plusenergetyczności
w obszarze wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oznacza to, że wyprodukuje więcej ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną, niż wynosi jego zapotrzebowanie na cele grzewcze w ujęciu rocznym.

– W GPP udowadniamy, że „zielone” nie musi oznaczać „droższe w użytkowaniu”. Wypracowaliśmy rozwiązania pozwalające na wymierną redukcję emisji CO2, przy równoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji. Są one niższe o ok. 60% niż w tradycyjnych obiektach, które nie zapewniają tak wysokiego poziomu komfortu – komentuje Mirosław Czarnik, Prezes Zarządu GPP Business Park.
– To jeden z powodów, dla których od kilku lat odwiedzają nas dziesiątki wycieczek studialnych z całego świata. Mamy nadzieję, że również w naszym kraju zaostrzone przepisy dotyczące energochłonności, które zaczną obowiązywać już za 2 lata, spowodują większą mobilizację polskich inwestorów – dodaje Prezes Czarnik

GPP Business Park popularyzuje swoje koncepcje zielonego budownictwa biurowego również
w ramach innych wydarzeń związanych z COP24. Wczoraj okazją ku temu była konferencja EEC Green. W trakcie trwania szczytu jego uczestnicy odwiedzają również kompleks w ramach „study tours”.

***

Spółka GPP Business Park od 2005r. przekształca tereny poprzemysłowe znajdujące się
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Katowic w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej
i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny zgodny z nurtem pro-środowiskowym.

Biurowiec GOEPPERT-MAYER – otwierający w 2012 roku projekt GPP Business Park jako pierwszy
w Polsce uzyskał prestiżowy, międzynarodowy certyfikat BREEAM International na poziomie „Outstanding”.