Podziękowanie za aktywny udział w akcji honorowego oddawania krwi

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji organizowanych w ramach kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie” na terenie kompleksu GPP Business Park.

Miło nam poinformować, iż podczas wszystkich akcji w 2018 roku 131 osób zgłosiło się do oddania krwi, a 117 dawców oddało 51 770 ml krwi.

Dziękujemy za zaangażowanie w imieniu własnym oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Podziękowanie