Zmiany w systemie parkingowym

Czwartego września 2019 r.  rozpoczęło się wdrażanie zmian w systemie parkingowym Kompleksu GPP Business Park. Została zbudowana nowa infrastruktura parkingowa, przekazano karty parkingowe uprawniające do wjazdu na teren Kompleksu, przeprowadzono konsultacje przed i w trakcie wdrażania systemu.

Do dnia dzisiejszego uruchomione zostały szlabany na wjazdach „A” i „B” . W dniu 14 października 2019 r. został uruchomiony system biletowy – tymczasowa bez pobierania opłat.

Końcowe uruchomienie wszystkich funkcji systemu (w tym wprowadzenie opłat parkingowych) planowane jest na przełom października i listopada.