Świadectwo Charakterystyki Energetycznej dla GPP 4 BLOCH

Z przyjemnością informuję, iż zostało przygotowane dla budynku GPP4, BLOCH, Świadectwo Charakterystyki Energetycznej.
Szczególnej uwadze polecamy wartość wskaźnika  rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w stosunku do wymagań dla nowego budynku wg przepisów techniczno-budowlanych.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej GPP4