Kompleks GPP Business Park gotowy na powrót pracowników

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia najemców oraz gości kompleksu GPP Business Park na etapie projektowania i budowy, jeszcze długo przed wystąpieniem pandemii COVID-19, zainstalowano urządzenia pozwalające na pełną kontrolę jakości powietrza, zapewniające najwyższy komfort cieplny, nie powodujące jego dodatkowego wysuszania.

W kompleksie zrealizowano szereg działań związanych z wystąpieniem  ograniczeń oraz nakazów wynikających z epidemii COVID-19, które ułatwią powrót do biurowej rzeczywistości naszych użytkowników.

W holach recepcyjnych udostępniono bezpłatne maseczki ochronne. Wprowadzono do obiektów biurowych  jeszcze większe środki bezpieczeństwa, że wymienię tylko: urządzenia do zdalnego pomiaru temperatury, bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk czy maty dezynfekcyjne.

Uwzględniając oczekiwania i życzenia najemców wprowadzono kolejne udogodnienia zwiększające komfort użytkowników kompleksu GPP Business Park.

Aby spopularyzować alternatywne środki transportu zakupione zostały rowery elektryczne i samochód elektryczny, które będą wypożyczane na preferencyjnych warunkach naszym najemcom.

Przeczytaj całość informacji