NOWOCZESNY CZYLI JAKI – BUDYNEK IM. KONRADA BLOCHA W MAGAZYNIE „WARUNKI TECHNICZNE.PL”

„W budynku zastosowano najnowsze dostępne technologie oraz rozwiązania techniczne wyprzedzające obowiązujące standardy i kreujące przyjazne środowisko pracy dla użytkowników.”

W 34 numerze magazynu WARUNKI TECHNICZNE.PL wiele miejsca poświęcono zagadnieniom nowych wymagań w zakresie izolacyjności budynków, zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną, które były dla nas bardzo istotne w procesie projektowania i budowy  budynku im. Konrada Blocha.

Dlatego jest nam niezmiernie miło, iż prezentacja tego budynku znalazła się w dziale „Nowoczesne Budynki, Nowoczesny czyli jaki.”

Zapraszamy do lektury!