Kompleks GPP Business Park bezpiecznym miejscem pracy

Od lat naszym priorytetem jest promocja zdrowego i ekologicznego trybu życia oraz troska o człowieka i środowisko. Jesteśmy pionierem w zakresie budowy budynków przyjaznych użytkownikom, inteligentnych i plus-energetycznych.

Dla bezpieczeństwa osób powracających do pracy w biurach kluczowe są trzy obszary:

  • stosowanie się do rygorów epidemicznych,
  • dbałość o higienę najczęściej używanych powierzchni, 
  • kontrola jakości powietrza, którym oddychamy.

GPP Business Park na etapie projektowania i budowy Kompleksu, jeszcze długo przed wystąpieniem pandemii COVID-19, zainstalował w budynkach biurowych urządzenia pozwalające na pełną kontrolę jakości powietrza. Dzięki temu, powietrze dostarczane na powierzchnie najmu charakteryzuje się idealnymi dla naszego zdrowego funkcjonowania parametrami. 

KLUCZOWA JEST WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

Wilgotność powietrza wentylacyjnego jest szczególnie ważna dla naszego zdrowia. Utrzymywanie wilgotności w ścisłym rygorze 40-60% pozwala zapobiegać zakażeniu wirusami. Optymalna wilgotność powietrza, którym oddychamy utrzymuje  odpowiednie nawilżenie błon śluzowych, które  tworzą naturalną barierę ochronną przed zakażeniami wirusowymi. Co więcej, tak nawilżone powietrze uniemożliwia rozwój drobnoustrojów. Zarówno w suchym powietrzu (o wilgotności względnej na poziomie do 20%), jak i w powietrzu wilgotnym (o wilgotności względnej ok. 80%), większość wirusów pozostaje żywotna w okresie 2 dni. W powietrzu o wilgotności względnej ok. 50%, mniej niż 1% wirusów jest zdolnych do życia po 2 dniach.

Traktowanie priorytetowo jakości powietrza w Kompleksie GPP Business Park pozwala nam również eliminować zagrożenie związane ze smogiem.

Dzięki stałej kontroli jakości i właściwej filtracji powietrza dostarczanego do budynków, wyeliminowaliśmy w znacznym stopniu oba te czynniki ryzyka.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników oraz gości Kompleksu GPP Business Park wprowadzono szereg działań zgodnych z obowiązującymi przepisami epidemicznymi:

  • w holach recepcyjnych udostępniono bezpłatne maseczki ochronne,
  • przy bramkach systemu kontroli dostępu zainstalowane zostały automatyczne urządzenia do pomiaru temperatury. Ponadto, recepcje zostały wyposażone w termometry bezdotykowe. Wszystkie osoby wchodzące na teren Kompleksu GPP Business Park objęto obowiązkowym pomiarem temperatury ciała. Opracowana została również procedura zachowania w przypadku podwyższonej temperatury ciała osoby chcącej wejść na teren obiektu.
  • do dyspozycji pracowników i gości obiektów są  automatyczne i bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk,
  • zwiększono częstotliwości czyszczenia odpowiednimi preparatami i dezynfekcji części wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni (klamki drzwi, przyciski wind, poręcze, bramki wejściowe i ladę recepcyjną) oraz mat tekstylnych,
  • na terenie zewnętrznym Kompleksu ulokowano dodatkowe miejsca dla osób palących, aby ograniczyć ilości osób przebywających w dotychczasowych lokalizacjach przeznaczonych dla palaczy.
  • aktualne instrukcje, procedury oraz algorytmy zachowania zostały przesłane Najemcom, a w częściach wspólnych pojawiły się plakaty informacyjne.

Jesteśmy przekonani, że kompleksowe podejście do obowiązujących wymogów sanitarnych oraz zastosowane technologie sprawią, że Najemcy Kompleksu GPP Business Park będą czuć się bezpiecznie, a ich miejsce pracy pozostanie komfortowe i przyjazne.