Zapytanie ofertowe na projekt 5 logo oraz wykonanie animacji

GPP Business Park S.A. oglasza zapytanie ofertowe na wykonanie projektu 5 logo i animacji.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się poniżej.

Na oferty czekamy do 27 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.

Wybór oferty nastąpi do 1 września 2020 r.