Zapytanie ofertowe na utrzymanie terenu i obiektów w okresie zimowym w ramach „Akcji zima”.

GPP Business Park S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na utrzymanie terenu i obiektów w okresie zimowym w ramach „Akcji zima”.

Postępowanie prowadzone jest w drodze zapytania ofertowego.

Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest:
Monika Kaczyńska
tel. 501 624 530
email: zarzadca@gppkatowice.pl

Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia
16 października 2020 r., do godz.10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzadca@gppkatowice.pl lub w formie papierowej w siedzibie Zmawiającego (Recepcja budynku Goeppert-Mayer,
ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice).

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym można pobrać z poniższych linków: