Porozumienie między Akademią WSB a GPP Business Park S.A.

Miło nam poinformować, że 12 listopada 2020 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Akademia WSB, a GPP Business Park S.A. Sygnatariuszami porozumienia byli Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oraz Prezes Zarządu GPP Business Park S.A. Mirosław Czarnik.

Na mocy porozumienia, strony planują wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo – rozwojowych, w tym organizację tematycznych konferencji i seminariów. Porozumienie umożliwia także współpracę w zakresie tworzenia i opracowania nowych specjalności w programach studiów licencjackich, inżynierskich magisterskich oraz podyplomowych. Dokument otwiera także drogę do realizacji praktyk zawodowych przez studentów Akademii WSB.