Zapytanie ofertowe dotyczące utrzymania zieleni oraz czystości na terenach zewnętrznych kompleksu GPP Business Park

GPP Business Park ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące utrzymania terenów zielonych na kompleksie GPP Business Park.

Poszukujemy Wykonawcy, który przedstawi ofertę łączącą utrzymanie zieleni oraz czystości na terenach zewnętrznych kompleksu GPP Business Park.

Poniżej przedstawiamy harmonogram prac oraz zakres prac obejmujący usługę czystościowo- porządkową terenu zewnętrznego kompleksu GPP Business Park.

Sugerujemy aby obie usługi połączyć i dedykować do ich realizacji jednego stałego pełnoetatowego pracownika, który będzie zajmował się bieżącym utrzymaniem czystości, a także roślinności na terenie zewnętrznym. Prace wymagające większego zaangażowania czasowego można powierzyć grupie 2-3 pracowników.

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa wskazówki dotyczące zakresu czy też harmonogramu prac.

Na Państwa oferty czekamy do 22 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. Prosimy o składanie ofert na poniższym formularzu.

Zapraszamy do kontaktu:
zarzadca@gppkatowice.pl
501 624 530