Powstaje think tank – Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych (CATG)

O utworzeniu Stowarzyszenia Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych (CATG) poinformowali jego założyciele na konferencji w formie webinarium 7-go kwietnia. Celem utworzenia stowarzyszenia jest między innymi powołanie Think Tanku, integrującego środowisko ekspertów i tworzącego platformę wymiany opinii i doświadczeń, sprzyjającą dzieleniu się wiedzą pomiędzy środowiskiem naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicielami świata polityki i samorządu. Siedzibą stowarzyszenia jest GPP Business Park w Katowicach. 

Think tank to z założenia niezależny ośrodek opiniotwórczy i doradczy, który najczęściej wyrasta w środowisku naukowym i badawczo-rozwojowym. Zajmuje się badaniami i analizami, dotyczącymi między innymi spraw publicznych. Tego typu organizacje są szeroko rozpowszechnione w USA. Obszar zainteresowań CATG to kwestie zaawansowanych technologii i sprawy gospodarcze. „Chcemy pomóc decydentom funkcjonującym w sektorze publicznym i prywatnym podejmować właściwe decyzje w szybko zmieniającym się świecie. Nasi eksperci potrafią ocenić potencjał gospodarczy rozpatrywanych koncepcji i inicjatyw od rozwiązań sztucznej inteligencji aż po budownictwo pasywne” – mówi Mariusz Tomaka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych, prezes Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy.

W trakcie konferencji „Gospodarka i Technologie. Wyzwania-Rozwiązania” dr hab. Adam Drobniak prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przedstawił zagadnienia związane ze sprawiedliwą transformacja oraz wyzwania dla Polski związane z przejściem od gospodarki opartej na węglu do zaawansowanej technologicznie działalności opartej między innymi na energetyce odnawialnej.

Utworzenie think tanku uważam za krok we właściwym kierunku. Konieczne jest interdyscyplinarne spojrzenie na wiele problemów, które trzeba pilnie rozwiązać. Takie instytucje istnieją w wielu krajach, które są bardziej rozwinięte gospodarczo od nas i przyczyniają się do wzrostu efektywności w zarządzaniu. Cieszę się, że ten powstaje na Śląsku” – mówi prof. Adam Drobniak, Dyrektor IETU. 

Paweł Kamiński, Wiceprezes Zarządu CATG, Partner w kancelarii prawnej GFKK zachęcił podczas konferencji zgromadzonych ekspertów do współpracy ze stowarzyszeniem. „Jako prawnik często mam problem w znalezieniu wysoko wykwalifikowanych i bezstronnych ekspertów, którzy byliby w stanie przygotować ekspertyzy i opinie technologiczno-gospodarcze na potrzeby postępowań cywilnych i gospodarczych toczących się przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym w arbitrażu międzynarodowym. To stowarzyszenie może wypełnić także i tę lukę” – dodał.    

Janusz Mitręga, Prokurent GPP Business Park S.A., podczas webinaru przedstawił zagadnienia związane ze zmianami jakie mają miejsce w budownictwie w związku z nowymi przepisami oraz coraz większymi wymaganiami użytkowników co do ich komfortu, wpływu zastosowanych technologii na ich zdrowie i środowisko naturalne. „Doświadczenie GPP Business Park pokazuje, że uwzględnienie tych aspektów na etapie projektowym, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, to niewiele wyższe koszty budowy, a na pewno dużo niższe koszty eksploatacji połączone z wyższym komfortem użytkowników. Zrównoważone i efektywne energetycznie budownictwo to jedyny słuszny wybór” – podkreślił.

Adam Gąsiorek, Wiceprezes Zarządu CATG, Prezes Zarządu Fundacji Modern Direction zachęcił młodych ludzi do działania w obszarze eksperckim i publicznym. Przedstawił planowaną strukturę i sposób działania Rady Uczniów, Studentów i Doktorantów. „Stowarzyszenie umożliwi uczniom, studentom oraz doktorantom współpracę z najlepszymi w swoich dziedzinach ekspertami, dzięki czemu zdobędą oni cenne doświadczenie oraz umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w praktyce. Moja dotychczasowa działalność samorządowa i w sektorze NGO pozwala na stwierdzenie, że osoby aktywnie wykorzystujące okres swojej nauki łatwiej odnajdują się w wielu codziennych sytuacjach, lepiej radzą sobie na rynku pracy, a także częściej stanowią trzon społeczeństwa obywatelskiego.”

Na zakończenie konferencji, dr inż. Adrian Kapczyński z Politechniki Śląskiej, przedstawił prezentację o potencjale sztucznej inteligencji oraz poinformował zebranych, że stowarzyszenie w swoich analizach planuje wykorzystywać metody uczenia maszynowego.

Sztuczna inteligencja towarzyszy nam w realizacji codziennych zadań, przykładowo możemy zapytać inteligentnego asystenta o tłumaczenie określonej frazy czy o wybór najkrótszej trasy. W ramach Politechniki Śląskiej, w której utworzono priorytetowe obszary badawcze – w tym obszar pod nazwą: “Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych” – idziemy znacznie dalej. O naszych osiągnięciach będziemy mówili już w przyszłym tygodniu, w dniach 15-16.04.2021, w trakcie Pierwszej Międzynarodowej Konferencji: „Priorytetowe Obszary Politechniki Śląskiej – osiągnięcia i wyzwania“. W imieniu władz uczelni: J.M. Rektora, Pana prof. Arkadiusza Mężyka oraz Pana Prorektora prof. Marka Pawełczyka, jak i swoim własnym, bardzo serdecznie zapraszam nie tylko do udziału w konferencji, ale także do współpracy z Politechniką Śląską.”

Osoby zainteresowane współpracą z CATG zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem e-maila: info@catg.pl

CATG
Centrum Analiz Technologiczno-Gospodarczych

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33
e-mail: info@catg.pl
www.catg.pl