Trigeneracja

Odnawialne źródła energii

Inteligentny BMS

Gazowe pompy ciepła

BIUROWIEC KONRAD BLOCH

Ulepszenia w budynku im. Konrada Blocha:

  • Zastosowanie trigeneracji i pomp ciepła w celu osiągnięcia efektu dodatnio energetycznego i cieplnego.
  • Zastosowanie paneli fotowoltaicznych w celu zwiększenia zdolności produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
  • Zastosowanie ulepszonych materiałów budowlanych o niższym współczynniku przenikania.
  • Optymalizacja autorskiego systemu BMS poprzez usprawnienie hierarchizacji dostępnych źródeł oraz umieszczenie elementów sterujących żaluzjami, oświetleniem i wentylacją powierzchni biurowej w jednej sieci. Pozwala to na zwiększenie efektywności energetycznej jak i ściślejsze dopasowanie systemu do potrzeb najemców.

Całkowita powierzchnia
7 300 m2

Liczba naziemnych kondygnacji
6

Naziemne miejsca parkingowe
77

Powierzchnia do wynajęcia
jeszcze – 1045 m2

Typowa powierzchnia piętra
1045 m2

Współczynnik miejsc parkingowych
1:50

Podział pięter
2 lub 4 moduły

Współczynnik powierzchni wspólnych
5%

Liczba wind
3

Liczba podziemnych kondygnacji
1

Podziemne miejsca parkingowe
69

Liczba stanowisk pracy na piętro
1045m² – 150

Dawid Śliwa
Prezes Zarządu, New Construction Concept spółka z o.o. spółka komandytowa

Budowa czterech biurowców dla GPP dała nam możliwość testowania pionierskich technologii na etapie inwestycji i użytkowania. Dzięki wymaganiom postawionym przez świadomego inwestora wypracowaliśmy kompletne rozwiązania, dające odczuwalnie niższe koszty użytkowania, za to nieporównywalne warunki środowiska pracy czy wypoczynku. To jest nowa koncepcja budowania. Zmieniające się właśnie przepisy dotyczące efektywności i energooszczędności to ogromna szansa dla właścicieli, ale i dla użytkowników budynków. Kilkukrotne nawet zmniejszenie kosztów użytkowania budynku decyduje o wieloletnich budżetach instytucji. Z drugiej strony zapewniamy użytkownikom odpowiedni mikroklimat, świeże powietrze, dostęp do oświetlenia, słowem komfort, o którym w tradycyjnym ujęciu można jedynie pomarzyć. Uświadomienie sobie tych aspektów to klucz wykorzystania pojawiających się właśnie możliwości.

Wojciech Machowski
V-ce Prezes Zarządu, Swegon Sp. z o.o.

Sukces projektu GPP Business Park to przede wszystkim bezkompromisowy dobór wszystkich komponentów infrastruktury budynku i odpowiednie połączenie ich w jedną całość, kontrolowaną i mierzoną przez inteligentny, a więc „uczący się”, system BMS. Uczestniczymy w tej inwestycji od samego początku. Wiele satysfakcji dawał nam fakt, że w każdym z czterech realizowanych biurowców wybór inwestora padał na najnowocześniejsze i najbardziej energooszczędne rozwiązania z naszej oferty. Należą do nich: centrale wentylacyjne GOLD z odzyskiem ciepła i wbudowanym układem sterowania, wodne niskociśnieniowe nawilżacze powietrza, agregaty chłodnicze z funkcją free-coolingu czy system indukcyjnych belek chłodząco-grzewczych.

Łukasz Sajewicz
Dyrektor ds. Klientów Strategicznych, Viessmann Polska

Wieloletnia współpraca bardzo doświadczonych partnerów pozwoliła na zastosowanie w GPP Business Park rozwiązań spełniających najwyższe światowe standardy. Zastosowane w oddanym właśnie do użytkowania biurowcu Bloch  rozwiązanie, składające się z 2 silników gazowych  wraz z układem absorpcyjnym, oznacza niezwykle elastyczny system trigeneracji. Dodatkowo, zastosowanie fotowoltaiki oraz gazowych pomp ciepła dało w efekcie bardzo wysoki stopnień niezależności energetycznej, przy optymalnych kosztach eksploatacji. Systemy budynkowe GPP Business Park umożliwiają elastyczne reagowanie na potrzeby najemców, zmiany pogody, jak również zawirowania  związane z rynkiem obrotu energią elektryczną.

Adrian Staszczyszyn
Architect Associate,
group-arch sp. z o.o.

Wyjątkowość kompleksu budynków biurowych GPP Business Park polega głównie na zastosowanych technologiach, które od samego początku przewidywały i wyprzedzały przyszłe regulacje unijne dotyczące szeroko rozumianych zagadnień energooszczędności i pasywności. Osiągnięcie takiego poziomu zaawansowania to wypadkowa doboru odpowiednich materiałów budowlanych, wykorzystania systemu trigeneracji, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, aż po rozbudowany system BMS. Dzięki tak świadomemu podejściu GPP Business Park jest w znacznym stopniu samowystarczalny, przy zachowaniu wysokiego komfortu użytkowania.

Jesteś zainteresowany najmem
powierzchni biurowych
w GPP Business Park?

KONTAKT

Jesteś inwestorem zainteresowanym skorzystaniem z naszych doświadczeń w realizacji obiektów efektywnych energetycznie?

KONTAKT