CZWARTY BIUROWIEC

BUDYNEK IM. KONRADA BLOCHA

Celem głównym inwestycji było wdrożenie unikalnych, wypracowanych przez spółkę technologii i instalacji energooszczędnego gospodarowania powierzchniami użytkowymi w budynku o charakterze biurowym. Instalacje zaprojektowano w oparciu o trigenerację, odnawialne źródła energii i inteligentne zarządzanie (BMS). 

GPP Business Park zyskał unikatową na skalę europejską instalację wraz z budynkiem będąca efektem połączenia doświadczeń z dotychczas przeprowadzonych inwestycji opartych o trigenerację i budownictwo pasywne ze zaktualizowaną wiedzą w zakresie energooszczędnych systemów budownictwa, odnawialnych źródeł energii i zarządzania budynkami. GPP Business Park zrealizowało czwartą inwestycję z kolei, gdzie każda kolejna charakteryzowała się wprowadzaniem usprawnień wynikających z własnych badań i doświadczeń, także w ramach zwiększania komfortu użytkownika.

Biurowiec imienia Konrada Blocha jest znacząco ulepszony w stosunku do poprzednio wybudowanych obiektów biurowych znajdujących się na terenie GPP Business Park. Biurowce Goeppert-Mayer, Stern i Alder zawierają w sobie instalacje działające w oparciu o kogenerację, wytwarzające energię elektryczną i ciepło z użyciem turbiny gazowej i gazowych pomp ciepła.

Ulepszenia w budynku im. Konrada Blocha:

 1. Zastosowanie trigeneracji i pomp ciepła w celu osiągnięcia efektu dodatnio energetycznego i cieplnego.
 2. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych w celu zwiększenia zdolności produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 3. Zastosowanie ulepszonych materiałów budowlanych o niższym współczynniku przenikania.
 4. Optymalizacja autorskiego systemu BMS.

Cechy biurowca BLOCH:

 • Budynek dodatni energetycznie i cieplnie
 • Budynek przyjazny dla środowiska
 • Znaczne obniżenie kosztów utrzymania budynku
 • Większy komfort dla użytkowników
 • Podwyższone normy jakości powietrza
 • Inteligentny budynek zarządzany w ramach systemu BMS
 • Budynek spełniający normy prawa międzynarodowego dotyczące polityki zrównoważonego rozwoju
 • Budynek niskoemisyjny

Czwarty budynek w kompleksie im. Konrada Blocha

 

jest budynkiem plus energetycznym pod względem grzewczym, czyli produkuje więcej ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną niż wynosi jego zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej. Ponadto projektowane zapotrzebowanie energii pierwotnej budynku to zaledwie 30% względem budynku referencyjnego i niespełna 50% względem rygorystycznych przepisów jakie wejdą w życie po roku 2021 (a wartość taka przekracza wymagania np. certyfikacji BREEAM odnośnie najwyższej noty). Całkowite nakłady energii pierwotnej dla projektowanego budynku wynoszą 57 kWh/m3/rok . Zgodnie ze standardami, które będą obowiązywać od roku 2021, wartość ta nie powinna przekraczać 115 kWh/m3/rok . Obecnie jest to 185 kWh/m3/rok.