DOWNLOAD

CONTACT

Marketing Department
marketing@gppkatowice.pl
tel. +48 32 781 20 22

NEWS

PUBLICATIONS

04/2014

Strefy dla biur
Property News

04/2013

09/2012

“Zielone budownictwo” oznacza realne korzyści
Property News Property Forum 2012