Logo - greenprint-small

GPP #greenprint traktujemy jako otwarty zestaw działań
zmierzających do promowania oraz skutecznego wdrażania
zasad efektywności energetycznej
w każdym wymiarze funkcjonowania centrum biurowo-biznesowego oraz osób, które w nim przebywają.

innowacyjna energia

Rozwiązania techniczne stosowane i udoskonalane na przestrzeni ostatnich 10 lat w biurowcach Goeppert-Mayer, Stern i Alder zmierzały do stworzenia optymalnego układu obejmującego:

  • trigenerację wytwarzającą równocześnie – w oparciu o paliwo gazowe – energię elektryczną, cieplną oraz chłód,
  • gazowe pompy ciepła pokrywające szczytowe zapotrzebowanie chłodu,
  • panele fotowoltaiczne dostarczające energię potrzebną do zasilania urządzeń pomocniczych (pompy i wentylatory),
  • freecooling umożliwiający pozyskanie naturalnego chłodu z otoczenia,

Tigeneracja

Trójgeneracja (także trigeneracja) jest to skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, mechanicznej (lub elektrycznej) oraz chłodu użytkowego, mające na celu zmniejszenie ilości i kosztu energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie. W systemach ciepłowniczych, w okresie letnim, poprawia ekonomiczność produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem przy niskim zapotrzebowaniu odbiorców na energię cieplną i istniejącym zapotrzebowaniu na chłód użytkowy.

Gazowe pompy ciepła

Szczytowym źródłem chłodu są celowo urządzenia gazowe a nie zasilane energią elektryczną. Technologia GHP polega na wykorzystaniu silnika spalinowego do napędu zespołu sprężarek pracujących w wysokowydajnym układzie pompy ciepła ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. W trybie chłodzenia ciepło „odpadowe” powstające podczas pracy silnika jest wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

fotowoltaika

Produkowanie energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne jest możliwe dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Zjawisko to polega na tym, że w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna. Co to oznacza? Najprościej rzecz ujmując, w jego wyniku energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się panele słoneczne.

 
 
 

freecooling

Chłodzenie nocne to jeden ze sposobów zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynku. Nawiewane przez system wentylacji mechanicznej powietrze zewnętrzne w okresie nocnym, zmniejsza zapotrzebowanie na energię chłodzenia poprzez odebranie zysków ciepła zakumulowanych w elementach budynku.

 
 
 

efektywność na każdym kroku

Optymalny mix źródeł energii został wsparty przez inne, zaawansowane rozwiązania.

Dzięki temu jednostkowa wielkość emisji CO2 pochodząca ze spalania paliw jest dla biurowca Bloch  niższa o ponad 70% w stosunku do budynku wykorzystującego źródła tradycyjne. Oznacza to w stosunku rocznym niższą emisję do atmosfery względem systemu konwencjonalnego o 235,6 MgCO2/rok.

A wszystko to przy znacznie wyższym komforcie pracy oraz niższych kosztach eksploatacyjnych.

alternatywa dla klimatyzacji

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, nawilżacze adiabatyczne, regulatory VAV współpracujące z systemem belek indukcyjnych (zarówno grzewcze, jak i chłodzące). To rozwiązanie znacznie korzystniejsze od standardowych systemów klimatyzacyjnych zarówno w kontekście kosztów eksploatacji, jak i komfortu osób pracujących w takich przestrzeniach.

Windy

Windy wyposażono w system odzysku energii.

Technologia napędu jest używana do przetworzenia energii hamowania w energię elektryczną. Kiedy pusta kabina jedzie do góry, wytwarzana jest energia, która może być odzyskana gdy np. obciążona kabina zjeżdża na parter.

Wykorzystanie wód opadowych

Wodę opadową wykorzystujemy na kilka sposobów. Służy do zasilania instalacji sanitarnej, nawadniania zielonych dachów, a od niedawna korzystają z niej również pszczoły z naszej pasieki.

Automatyczne żaluzje
Stacje pogodowe

Zastosowane w budynkach stacje pogodowe komunikują się z energooszczędnym systemem oświetleniowym zintegrowanym z automatycznymi żaluzjami o wysokiej izolacyjności termicznej optymalizując w ten sposób zużycie energii na potrzeby oświetlenia.

BMS
zarządzanie obiektem

W obiekcie funkcjonuje zoptymalizowany, autorski system BMS, który poprzez usprawnienie hierarchizacji dostępnych źródeł oraz umieszczenie elementów sterujących żaluzjami, oświetleniem i wentylacją powierzchni biurowej w jednej sieci pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej.

Zrównoważony rozwój

GPP Business Park jest modelowym przykładem rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Miejsce powstania kompleksu to brzegowa część zwałowiska, tzw. podnóże istniejącej tu wcześniej hałdy, na której składowano żużel pohutniczy. Proces tworzenia strefy zainicjowano w 2004 r., kiedy to rozpoczęto rekultywację 25 ha terenów poprzemysłowych, co oznaczało zagospodarowanie 4 mln ton żużla pohutniczego w ciągu 4 lat eksploatacji.

Siedliska roślinne przed powstaniem kompleksu były nieliczne i bardzo ubogie, o charakterze ruderalnym. Obecnie części zielone charakteryzują się wysoką różnorodnością, a dobór gatunków uwarunkowany był ich rodzimym charakterem, zdolnością do pobierania metali ciężkich z gleby tzw. fitoekstraktacji, jak również potencjałem miododajnym.

Nasadzenia

W obrębie GPP Business Park nasadzono dobrane do warunków siedliskowych, ale również nawiązujących do historii miejsca gatunków roślin, a także zainstalowano budki dla ptaków, nietoperzy oraz domki dla owadów.

Pasieka

Pszczele rodziny trafiły na dach biurowca Bloch z pasieki Wiesława Londzina z Zabrzegu. To pszczoły miodne rasy Carnica. Charakteryzują się łagodnością, wysoką miodnością i niską skłonnością do rojenia (podziału na kolejne rodziny), co zapewnia utrzymanie silnych rodzin w przyszłości.

zielone dachy

Na macie rozchodnikowej, która tworzy zielony dach, rosną różnego rodzaju rozchodniki miedzy innymi biały, kaukaski, kwiecisty, mieszańcowy, Ewersa.

 

Alternatywy w transporcie

Nieustannie pracujemy nad kreowaniem nowych, alternatywnych sposobów transportu dla wszystkich osób pracujących w GPP Business Park.

Naszym priorytetem jest przekonanie jak największej liczby osób, że własny samochód – szczególnie jeśli korzysta z niego jedna osoba – to rozwiązanie, które można zastąpić innymi. Zmniejszymy dzięki temu nasz ślad węglowy (carbon footprint), ale także ograniczymy korki oraz – wybierając np. rower – poprawiamy własną formę fizyczną oraz samopoczucie.

Proponowane przez nas alternatywy tworzą 3 bloki rozwiązań.

Transport rowerowy

Rowery są obecne w GPP Business Park praktycznie od samego początku. Wraz z rozwojem kompleksu pojawiają się kolejne udogodnienia oraz zachęty do korzystania z tego środka transportu. Obecnie wszyscy nasi najemcy oraz goście odwiedzający GPP mogą korzystać ze stacji rowerów miejskich, zadaszonych parkingów dla prywatnych rowerów, a także z punktu naprawy swoich jednośladów.

Każdy pracownik ma również możliwość skorzystania z prysznica oraz szatni po przybyciu
do pracy rowerem.

Posiadacze karty Multisport podróżują rowerem miejskim codziennie przez 60 minut bezpłatnie.

Transport publiczny

Lokalizacja GPP Business Park w bliskim sąsiedztwie śródmieścia w naturalny sposób skłania do korzystania z publicznych środków transportu – autobusów oraz tramwajów. Dołożyliśmy wszelkich starań aby tę dostępności jeszcze bardziej zoptymalizować. Przystanek autobusowy obsługujący 2 linie uruchomiony został przy wejściu do kompleksu.

Od większych węzłów: przystanków tramwajowych oraz autobusowych  dzieli nas jedynie kilkaset metrów.

Nie poprzestajemy jednak na zapewnieniu dostępności do transportu zbiorowego, prowadzimy również aktywne kampanie promujące te najmniej emisyjne sposoby podróżowania.