TRIGENERACJA

dla obiektu biurowego na przykładzie GPP Business Park

GPP Business Park

to kompleks, w którym po raz pierwszy w Polsce, w budynku komercyjnym zastosowano nowoczesny system trigeneracji.

Trigeneracja

(z ang. Trigeneration) polega na jednoczesnej produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu.

Podstawą systemu są dwa urządzenia

Pierwszym jest moduł kogeneracyjny (z ang. CHP – Combined Heat and Power). Jest to silnik tłokowy zasilany wysokometanowym paliwem gazowym (gazem ziemnym).

Wytwarzana w silniku energia mechaniczna zamieniana jest przez generator prądotwórczy (połączony z silnikiem za pomocą sprzęgła) na energię elektryczną o wymaganych parametrach (najczęściej o napięciu 400V
i częstotliwości 50 Hz).

Nieodłączną cechą każdego silnika jest to, że podczas pracy się nagrzewa. Aby utrzymać odpowiednią temperaturę należy zastosować układ chłodzenia. Ciepło odebrane przez układ chłodzenia silnika jest następnie wykorzystywane do podgrzewu wody w systemie CWU.

Innym źródłem ciepła generowanym przez moduł kogeneracyjny są gorące spaliny powstające na skutek spalania paliwa gazowego. W zależności od typu zastosowanego układu ich temperatura może wynosić 300–500°C.

Zarówno ciepło odebrane przez układ chłodzenia silnika jak i ciepło zawarte w gorących spalinach wykorzystane może być do podgrzania wody dla centralnego ogrzewania (c.o.) i na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) lub, jeżeli jest taka potrzeba, w różnego rodzaju procesach technologicznych, w których występuje zapotrzebowanie na  ciepło.

W okresach zimowych gorąca woda wykorzystywana jest na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

W okresach letnich wyprodukowana gorąca woda zasila drugie główne urządzenie wchodzące w skład systemu trigeneracyjnego, którym jest absorpcyjny agregat wody lodowej (z ang. absorption chiller).

Jego podstawową zaletą jest bardzo niski pobór energii elektrycznej, bardzo długa żywotność oraz możliwość zagospodarowania ciepła pochodzącego z moduł kogeneracyjnego.

Podstawowym zadaniem chillera absorpcyjnego jest produkcja tzw. wody lodowej, a więc zimnej wody o odpowiednio niskiej temperaturze (7-13 stopni C). Wyprodukowana woda lodowa jest następnie kierowana do systemu klimatyzacyjnego utrzymującego odpowiedni komfort w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych. Zastosowanie systemu trigeneracyjnego opartego o moduł kogeneracyjny oraz chiller absorpcyjny nie wyklucza użycia konwencjonalnych źródeł energii. Wręcz przeciwnie, potrafią one uzupełniać się i współpracować ze sobą.

Energia elektryczna produkowana jest w trybie tzw. „równoległym
z siecią Zakładu Energetycznego”. Oznacza to, że gdy w danej chwili system produkuje więcej energii elektrycznej niż wynoszą aktualne potrzeby kompleksu, nadmiar tej energii zostaje odsprzedany do sieci.
W odwrotną stronę następuje analogiczna sytuacja, jeżeli potrzeby energetyczne budynku są większe niż maksymalna moc elektryczna systemu trigeneracji, niedobór energii jest pobierany z sieci Zakładu Energetycznego.

System trigeneracji jest podstawowym źródłem energii cieplnej oraz chłodniczej dla obiektu biurowego. W warunkach szczytowych ewentualny niedobór energii cieplnej może być uzupełniony przez konwencjonalne systemy kotłowe zaś niedobór energii chłodniczej przez agregaty sprężarkowe zasilane energią elektryczną.

Zalety systemu trigeneracji zastosowanego w GPP Business Park:

  • Znaczne ograniczenie strat związanych z transportem nośników energii (produkcja energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej odbywa się w miejscu jej wykorzystania),
  • Oszczędność energii elektrycznej dzięki zastosowaniu chillera absorpcyjnego zasilanego gorącą wodą,
  • Bardzo wysoka sprawność wykorzystania energii zawartej w paliwie rzędu 90%,
  • Bardzo niska emisja zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu jako paliwo gazu ziemnego – ograniczenie emisji CO2 do atmosfery o 70%
  • Możliwość płynnej zmiany obciążenia pracy systemu,
  • Dostępność paliwa oraz łatwość jego transportu,
  • Wsparcie finansowe w postaci PMŚP (Prawa Majątkowe do Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji – tzw. „żółte certyfikaty”)
  • Łączne miesięczne koszty mediów (ogrzewanie, chłodzenie, woda, prąd i wentylacja) wynoszą poniżej 4 zł/ 1 m’ wynajmowanej powierzchni, przy jednozmianowej pracy – 50% oszczędność w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.