POWIERZCHNIE PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE

14,5 TYS. M2 POWIERZCHNI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYCH

Hala składa się z dziesięciu segmentów (przestrzeń 24,0x 60,0m), które mogą podlegać dalszym podziałom lub łączeniom w większe moduły odpowiadające indywidualnym wymaganiom klientów. Istnieje możliwość adaptacji poszczególnych segmentów hali. Każdy z segmentów został zaopatrzony w jeden blok szatniowy z sanitariatami. W części produkcyjno-magazynowej hali są magazynowane towary w jednostkach transportowych (na paletach), wyroby gotowe oraz surowce do produkcji. Istnieje możliwość składowania dużej ilości wyrobów i surowców. Wysokość obiektu w najniższym punkcie wynosi 9,00 m.

Powierzchnie biurowe na hali

2,200 TYS. M2 POWIERZCHNI BIUROWYCH

Na piętrze każdego modułu hali zlokalizowano pomieszczenia biurowe w układzie korytarzowym stanowiące lustrzane odbicie po obu stronach centralnie zlokalizowanej klatki schodowej. Układ ten umożliwia komfortowe użytkowanie biur przez dwóch najemców (firmy) poprzez wydzielenie segmentów biurowych po obu stronach klatki schodowej ze wspólnym centralnie umieszczonym zespołem sanitariatów. Poszczególne segmenty biurowe można łączyć w większe moduły.

DANE TECHNICZNE HALI

WYMIARY GABARYTOWE
SIATKA SŁUPÓW
WYSOKOŚĆ NETTO
NOŚNOŚĆ POSADZKI
DOKI ZAŁADUNKOWE
KLAPY DYMOWE
BOCZNICA KOLEJOWA
TRYSKACZE

Szerokość: 61,20m Długość: 241,90m
12,0×30,0m
9m
10 Ton/m2
Tak – 1 na ok. 1440m2
Tak
Nie
Tak

Zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Najemcy