ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzeniem nieruchomościami położonymi na terenie kompleksu GPP Business Park zajmuje się spółka Embarius – zespół specjalistów od wielu lat związanych z nieruchomościami.

Zarządca – Kamil Kurek oraz Zarządca Techniczny – Robert Sarach dokładają wszelkich starań by odpowiedzieć na wszystkie potrzeby Najemców GPP Business Park oraz potencjalnych klientów.

Największa część zespołu Embarius wywodzi się ze struktur Górnośląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o., stąd też spółka może się wykazać dużym doświadczeniem nie tylko w zarządzaniu i obsłudze nieruchomości komercyjnych, ale także w ich tworzeniu, począwszy od etapu koncepcji. Właśnie to ponad 10-letnie doświadczenie i związana z nim gruntowna znajomość kompleksu GPP Business Park spowodowały, że po utworzeniu spółki Embarius w 2015 roku, jej wybór na zarządzającego kompleksem był zarówno naturalny jak i najbardziej efektywny.

Embarius sp. z o.o. świadcząc swoje usługi opiera się na grupie zaufanych pracowników, którzy mogą się wykazać zarówno formalnymi uprawnieniami (licencja zarządcy nieruchomości, uprawnienia typu SEP Gl, G2, G3 – E oraz D) jak i praktyczną wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu spółka jest w stanie zapewnić wysoką jakość realizacji zleceń z zakresu szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami, obsługi technicznej nieruchomości oraz obsługi recepcyjno-sekretarskiej.

Posiadane doświadczenie pozwala spółce Embarius zarządzać projektami efektywnymi energetycznie, w tym certyfikowanymi w systemie BREEAM, a także wykonywać specjalistyczne analizy i rozliczenia znacznie wykraczające poza typowe zarządzanie nieruchomościami, np. związane z produkcją energii elektrycznej w procesie trigeneracji i ubieganiem się o żółte certyfikaty.

Zapraszamy do kontaktu:
Zarządca Nieruchomości Kamil Kurek
Tel.: 32 781 20 35
Tel. kom.: 502 773 513
E-mail: zarzadca@gppkatowice.pl

Kierownik ds. technicznych Robert Sarach
tel. (32) 781 20 38
tel. 698 657 243, 698 657 076
E-mail: robert.sarach@embarius.pl