BREEAM OUTSTANDING
DLA GPP BUSINESS PARK

Katowicki biurowiec GOEPPERT-MAYER jako pierwszy w Polsce uzyskał prestiżowy międzynarodowy certyfikat BREEAM International na poziomie „Outstanding”. Jest to drugi budynek w kontynentalnej Europie z tak wysoką oceną. 

Certyfikat BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method) to najbardziej ceniona w Europie metoda oceny budynków pod kątem ich przyjazności dla środowiska naturalnego oraz komfortu przyszłego użytkownika, wyznaczająca jednocześnie standardy dla zrównoważonego projektowania. Metoda została ustanowiona przez organizację Building Research Establishment (BRE) w wielkiej Brytanii w 1990 r.

Każda inwestycja biurowa ubiegająca się o certyfikat
BREEAM Europe Commercial oceniania jest w 10 kategoriach:

gospodarka odpadami

zużycie energii

zagospodarowanie terenu

innowacyjność

lokalizacja i transport do i z budynku

gospodarka wodno-ściekowa

zarządzanie projektem

wykorzystane materiały

ochrona przed emisją zanieczyszczeń

komfort użytkownika

Budynki poddane tej wielokryterialnej ocenie otrzymują certyfikat potwierdzający w jakim stopniu uwzględnione zostały wymagania uznane przez BRE za ważne dla funkcjonowania budynku w jego otoczeniu. Ocena „Outstanding” dla Katowickiego biurowca jest najwyższą oceną dostępną w systemie BREEAM i trudno osiągalną ze względu na konieczność wdrożenia wymagań ponadstandardowych w niemal wszystkich kategoriach. Otrzymanie tak wysokiej oceny wymaga spełnienia ponad 85% wszystkich wymagań certyfikacji, zapewniających dbałość o środowisko naturalne oraz zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektu.

Biurowiec GOEPPERT-MAYER, który wyróżniono także w wielu konkursach branżowych, jest pionierem w zakresie budynków zrównoważonych energetycznie. W obiekcie zastosowano nowatorski system trigeneracji, który napędzany gazem ziemnym wykorzystywany jest do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej, ciepinej i chłodniczej na potrzeby obiektu. Zastosowany system jest w stanie wyprodukować rocznie ok. 1 500 MWh energii elektrycznej, co w zupełności zaspokaja potrzeby obiektu.

W biurowcach zamontowano również wysokosprawny system odzysku ciepła, zaawansowany system fasad, belki grzewczo-chłodzące, centralne nawilżanie pomieszczeń, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, światłowodowe przyłącza do sieci teleinformatycznych oraz wiele innych energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań. Wszystko to sterowane i zarządzane jest za pomocą nowoczesnego systemu Building Management System (BMS). Oprócz najwyższej klasy powierzchni biurowej na potrzeby najemców zapewniono także odpowiednią ilość miejsc parkingowych, nowoczesne centrum konferencyjne, restaurację, fitness club, przedszkole oraz wirtualne biuro.

Kilkuletnia analiza funkcjonowania budynku potwierdza założenia, że zużycie energii w biurowcu GOEPPERT-MAYER jest o ok. 50 % niższe niż w typowych biurowcach klasy A, przy zachowaniu pełnego komfortu użytkowników. Prognozowane zapotrzebowanie całościowe na energię pierwotną w budynku, oszacowane na bazie rocznego okresu eksploatacji budynku, wynosi poniżej 111 kWh/m2/rok. Dla porównania wielkość przyjęta dla budynku referencyjnego to 185 kWh/m2/rok. Energia pierwotna na potrzeby grzania i wentylacji budynku, określona na bazie jego rocznego okresu eksploatacji, wynosi 28 kWh/m2/rok, przy czym w obiekcie zapewniono zwiększoną o 75% ilość świeżego powietrza (36 m3/h/osobę). Wartość ta dla budynku referencyjnego, przy normowych ilości świeżego powietrza wynosi 73 kWh/m2/rok. W efekcie łączne miesięczne koszty mediów (ogrzewanie, chłodzenie, woda, prąd i wentylacja) wynoszą poniżej 3,50 zł na 1 m2 wynajmowanej powierzchni, przy jednozmianowej pracy.

Jakość projektu potwierdzona odpowiednim certyfikatem ma także bezpośrednie przełożenie na zwiększony popyt wśród najemców. Atuty biurowców w kompleksie GPP Business Park dostrzegły nie tylko duże międzynarodowe firmy, takie jak ING Services Polska, Teleperformance, ABB czy Netia, ale również firmy poszukujące niewielkiej, ale prestiżowej powierzchni biurowej. Niemal cała powierzchnia biurowa została już skomercjalizowana. GPP Business Park wybudował już trzy z czterech inteligentnych, efektywnych energetycznie i zrównoważonych budynków biurowych w ramach kompleksu. Czwarty budynek otrzyma imię noblisty Konrada Blocha.