TECHNOLOGIE
O nas
TECHNOLOGIE
TRIGENERACJA

Dla budynków kompleksu GPP BUSINESS PARK został zabudowany system wysokosprawnej trigeneracji. Składa się on z kogeneratorów (CHP), które przy produkcji energii elektrycznej również produkują ciepło. Ciepło to w okresie zimowym jest podstawowym źródłem ogrzewania budynków a w okresie letnim jest zamieniane w chłód w agregatach absorbcyjnych.

GAZOWE POMPY CIEPŁA

Szczytowym źródłem chłodu w budynkach GPP BUSINESS PARK są  urządzenia gazowe GHP oraz agregat sprężarkowy. Technologia GHP polega na wykorzystaniu silnika spalinowego zasilanego gazem do napędu zespołu sprężarek pracujących w wysoko wydajnym układzie pompy ciepła ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.  W trybie chłodzenia ciepło powstające podczas pracy silnika wykorzystywane jest w całości do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

SYSTEM BELEK GRZEWCZO-CHŁODZĄCYCH

W budynkach kompleksu GPP BUSINESS PARK zostały zastosowane energooszczędne belki grzewczo-chłodzące, które ze względu na bardzo wydajna i cichą pracę stwarzają idealne środowisko pracy i funkcjonowania człowieka, poprawiając jego produktywność i komfort pracy. Pochłanianie dużych zysków ciepła przez belki grzewczo-chłodząco jest dużo bardziej efektywne niż w przypadku systemów powietrznych.  Dodatkową zaletą tych systemów jest równomierny rozkład zadanej temperatury oraz szerokie możliwości dla aranżacji wnętrz. Duży udział indukcji ma istotny wpływ na podniesienie komfortu użytkowników. Należy również podkreślić, że system klimatyzacji oparty na belkach grzewczo-chłodzących umożliwia nie tylko chłodzenie pomieszczeń ale również ich ogrzanie.

WYSOKOSPRAWNY SYSTEM WENTYLACJI

Wysokosprawny system wentylacji zapewnia osuszanie i nawilżanie powietrza do optymalnego poziomu 40-60%. Zastosowano wysokosprawne higroskopijne wymienniki ciepła/chłodu dla zminimalizowania potrzeb energetycznych. Z kolei belki grzewczo-chłodzące dostarczają aż 36 m3/h/os świeżego oczyszczonego powietrza.

REGULATORY PRZEPŁYWU POWIETRZA (VAV)

Zaletą zastosowania regulatorów przepływu powietrza (VAV) jest wykorzystanie mniejszej ilość energii, która jest niezbędna do przygotowania nawiewanego powietrza o odpowiednich parametrach. W stosunku do systemu stałoprzepływowego, możliwe jest dostarczenie do wybranych pomieszczeń/ stref wymaganych w danej chwili ilości powietrza. Parametrami decydującymi o ilości dostarczanego powietrza są zyski ciepła (temperatura) i stężenie CO2. Głównymi komponentami instalacji VAV są regulatory przepływu. Pełnią one funkcję regulacyjną – na podstawie zewnętrznego sygnału dostosowują ilość przepływającego powietrza w przewodach wentylacyjnych.

NAWILŻACZE POWIETRZA

W budynkach GPP BUSINESS PARK zastosowano adiabatyczne nawilżacze powietrza charakteryzujące się niskim zapotrzebowaniem energetycznym w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań parowych. Woda zasilająca nawilżacze pozbawiona jest w procesie odwróconej osmozy wszelkich drobnoustrojów, bakterii i wirusów. Dodatkowo w celu zapobiegania rozwojowi drobnoustrojów w wodzie przeznaczonej do nawilżania powietrza wentylacyjnego zastosowano system dozujący jony srebra.

FREECOOLING

Chłodzenie nocne to jeden ze sposobów zmniejszenia zapotrzebowania na chłód w budynku. Nawiewane przez system wentylacji mechanicznej powietrze zewnętrzne w okresie nocnym, zmniejsza zapotrzebowanie na chłód poprzez odebranie zysków ciepła zakumulowanych w elementach budynku. Ponadto dzięki wysokoparametrowemu chłodzeniu w belkach indukcyjnych czynnik chłodniczy przygotowywany jest w chłodnicy frecoolingu już przy temperaturze zewnętrznej 14stC.

WINDY ODZYSKUJĄCE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Windy w budynkach GPP BUSINESS PARK wyposażono w napęd ze zwrotem energii elektrycznej czyli nie tylko pobierają energię elektryczną ale również ją produkują i  oddają w czystej postaci do sieci elektrycznej budynków. Produkcja energii elektrycznej odbywa się nie tylko podczas przemieszczania się wind w górę z niewielkim obciążeniem ale również w dół z dużym obciążeniem. Im większe jest natężenie ruchu wind tym większa jest wydajność systemu odzysku energii elektrycznej.

STACJE POGODOWE

Zastosowane w budynkach GPP BUSINESS PARK stacje pogodowe komunikują się z energooszczędnym systemem oświetleniowym, optymalizując w ten sposób zużycie energii na potrzeby oświetlenia.

BMS

W budynkach GPP BUSINESS PARK zastosowano zoptymalizowany, autorski system BMS, który poprzez usprawnienie hierarchizacji dostępnych źródeł oraz umieszczenie elementów sterujących oświetleniem i wentylacją na powierzchni biurowej w jednej sieci pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej. System automatyki budynkowej na bieżąco monitoruje parametry komfortu oraz parametry zewnętrzne i w odpowiedni sposób wysterowuje stosowne źródła. Algorytm oparty jest nie tylko na utrzymaniu komfortu ale również zapewnieniu maksymalnej energooszczędności co wiąże się z uzyskaniem maksymalnej sprawności zaimplementowanych systemów.

ZABEZPIECZENIE ENERGETYCZNE BUDYNKÓW ORAZ JEGO NAJEMCÓW

Budynki kompleksu GPP BUSINESS PARK są nie tylko podłączone do sieci elektroenergetycznej ale mają zapewnione zasilanie podstawowe i rezerwowe z dwóch niezależnych GPZów. Budynki mogą również same produkować energię elektryczną za pomocą kogeneracji i instalacji PV.

Wykorzystywana w budynkach GPP BUSINESS PARK instalacja HVAC zapewnia wielorakość źródeł, których wykorzystanie w danej sytuacji zależy od parametrów zewnętrznych, w tym m.in. od temp. zewnętrznej, wilgotności oraz od odpowiedzi układu regulacji (zysków ciepła w pomieszczeniach, zysków wilgoci, zawartości CO2 czy strat ciepła).