KONTAKT
O nas
KONTAKT

Biuro Zarządu
tel: +48 32 781 20 00 / 22

+48 513 109 896
e-mail: gpp@gppkatowice.pl

Dział Obsługi Najemcy
tel: +48 32 781 20 41
e-mail: don@gppkatowice.pl

Dział Techniczny
tel: +48 32 781 20 38
e-mail: pomoctechniczna@gppkatowice.pl

Dział Finansowy
tel: +48 32 781 20 25
e-mail: dzialfinansowy@gppkatowice.pl

Recepcja Goeppert-Mayer
tel: +48 32 781 20 03
e-mail: recepcja.gpp1@gppkatowice.pl

Recepcja Stern
tel: +48 32 781 20 10
e-mail: recepcja.gpp2@gppkatowice.pl

Recepcja Alder
tel: +48 32 781 20 20
e-mail: recepcja.gpp3@gppkatowice.pl

Recepcja Bloch
tel: +48 32 781 20 50
e-mail: recepcja.gpp4@gppkatowice.pl

Fitness Club GYM FOR YOU
tel: +48 32 700 21 67
tel: +48 533 700 011
e-mail: biuro@gymforyou.com.pl

Przedszkole Sportusie
tel: +48 537 707 900
e-mail: info@kinder-park.pl

Restauracja Bazylia 4U
tel: +48 32 781 21 00
e-mail: katowice@bazylia4u.pl