Powrót do bioróżnorodności

Dbałość o bezpośrednie sąsiedztwo GPP Business Park, wynikająca ze społecznej odpowiedzialności inwestora, idzie w parze z procesem certyfikacji budynku w ramach metodologii BREEAM. Każdorazowo – w ramach procesu certyfikacji – wśród ocenianych aspektów ważną rolę pełnią kryteria prośrodowiskowe.

W ramach zaplanowanych działań nasadziliśmy dobrane do warunków siedliskowych, nawiązujące do historii miejsca, gatunki roślin, a także zainstalowaliśmy budki dla ptaków i nietoperzy oraz domki dla owadów. Wszystkie dachy biurowców pokryliśmy roślinami, głównie rozchodnikami (zielone dachy), a na jednym z nich powstała pasieka.

W zakresie działań zwiększających różnorodność biologiczną wspierają nas pracownicy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

pszczoła - symbol zmiany

Pszczele rodziny trafiły na dach biurowca BLOCH z pasieki Wiesława Londzina z Zabrzegu. To pszczoły miodne rasy Carnica. Charakteryzują się łagodnością, wysoką miodnością i niską skłonnością do rojenia (podziału na kolejne rodziny), co zapewnia utrzymanie silnych rodzin w przyszłości.

Pszczoły w GPP nie będą przesadnie „eksploatowane”, hodowla nie jest nastawiona na produkcję miodu, ma przede wszystkim wpisywać się w metamorfozę otoczenia oraz stanowić jeden z symboli tego zielonego kompleksu. Pośrednio, wpiszą się również w szerszy proces podnoszenia bioróżnorodności oraz wartości ekologicznej otoczenia kompleksu.

wsparcie ekspertów

Projekt pasieki realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Jego koordynatorem jest dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Celem włączenia GPP do projektu prowadzonego przez naukowców z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska jest poszerzenie grupy pszczelich rodzin poddanych szczegółowym badaniom, skupionym wokół zagadnień stresu środowiskowego.

Poza doradztwem w uruchomieniu pasieki, przedstawiciele uczelni wspierają również swoją wiedzą i doświadczeniem proces kreowania zielonych przestrzeni na terenie kompleksu, które stworzą optymalne warunki do rozwoju i pracy z korzyścią dla nas wszystkich.

 

– Wsparcie zespołu pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego skupiało się przede wszystkim na takim ukierunkowaniu zmian towarzyszących inwestycji, aby podnieść bardzo niską wartość ekologiczną tych terenów. Nie mniej ważne jest wzbogacenie różnorodność biologicznej przedmiotowego obszaru przy jednoczesnym uniknięciu wprowadzania inwazyjnych gatunków fauny i flory
– zauważa dr hab. Edyta Sierka, autorka Raportu środowiskowego na potrzeby certyfikacji BREEAM,
przygotowanego wraz dr. hab. Adamem Rostańskim.

 

przestrzeń przyjazna zapylaczom

Wspierając przedstawicieli GPP Business Park w pomyśle stworzenia pasieki myśleliśmy przede wszystkim o otoczeniu oraz wzajemnych relacjach między centrum biznesowym a zagospodarowywanymi właśnie terenami zielonymi. Cieszymy się, że wszelkie związane z tym prace realizowane są w zgodzie z promowanym przez nas „ABC przestrzeni przyjaznej zapylaczom”. Chcielibyśmy, aby ten krótki zbiór zasad przyświecał wszystkim, którzy – na duża i małą skalę – zaangażowani są w kreowanie zielonych przestrzeni
Mgr Łukasz Nicewicz
Członek zespołu Uniwersytetu Śląskiego

Przez wiele lat naszym priorytetem było „wyrwanie” tego zdegradowanego terenu z niebytu w jakim trwał przez ponad dekadę. Przyświecały nam dwa główne cele. Pierwszy – kreować przestrzeń biurowo-biznesową przyjazną ludziom, którzy spędzają w niej ogromną część swojego życia. Drugi – stosować najbardziej innowacyjne rozwiązania w obszarze racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji emisji wszelkich zanieczyszczeń. Teraz coraz aktywniej spoglądamy dookoła w wymiarze ekologicznym, angażując się w metamorfozę terenów, które nas otaczają. Pszczoły mają stać się swoistym testerem tego, jak sobie radzimy z niełatwym wyzwaniem sensownego zagospodarowania tych terenów

Mirosław Czarnik

Prezes Zarządu, GPP Business Park