O NAS

Spółka GPP Business Park

od 2005r. przekształca tereny poprzemysłowe znajdujące się na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny zgodny z nurtem pro-środowiskowym.

Prowadzone przez nas działania rewitalizacji

czyli nadania terenom zniszczonym przez przemysł nowych wartości użytkowych, realizowane są w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, czego przykładem jest budowa energooszczędnego kompleksu biurowego GPP Business Park.

W ramach prowadzonej działalności:

  • Wynajmujemy nowoczesne, energooszczędne powierzchnie biurowe
  • Zarządzamy nowoczesną halą, w której wynajmujemy powierzchnie biurowe i magazynowe.
  • Aktywnie wspieramy i promujemy rozwój zrównoważonego budownictwa z wykorzystaniem technologii trigeneracji, fotowoltaiki, pomp ciepła i BMS.

Zapraszamy do współpracy.